ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η εταιρεία ILIOFAR έχει εισέρθει δυναμικά στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η σημερινή κοινωνία είναι σε δυσχερή θέση όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της σε ενέργεια. Η στροφή στις ΑΠΕ είναι πλέον επιτακτική. Η ανάγκη αυτή έχει πέσει στους ώμους όλων μας, και όλοι χρειάζεται να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε ώστε να καταφέρουμε να αποκομίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη για το περιβάλλον που ζούμε αλλά και για την τσέπη μας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009 τώρα όλοι μπορούμε να επωφεληθούμε μέσα από το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και να εξασφαλίσουμε ένα ετήσιο σταθερό εισόδημα που να κυμαίνεται μεταξύ 4.000€ και 8.000€.

Εμείς μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε τη σωστή μελέτη και εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος χάρη στην εμπειρία που διαθέτουμε στον τομέα αυτό και φυσικά στο εξειδικευμένο προσωπικό των μηχανικών και τεχνιτών που διαθέτουμε.

Έχουμε συνάψει σημαντικές συνεργασίες με εταιρείες που κατασκευάζουν inverter και φωτοβολταϊκά πάνελ και μπορούμε να προσφέρουμε την ευκαιρία σε όσους θελήσουν να βοηθήσουν το περιβάλλον και παράλληλα να αυξήσουν το ετήσιο εισόδημά τους.